caution
Viktig information: Så agerar Umea Cleaning Crew gällande coronaviruset, covid-19.

Så fungerar rutavdraget

Så fungerar rutavdraget

Den som anlitar ett företag för rutarbete kan få en skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och du får dra av högst 50 procent. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om rutavdrag åt sina kunder. 

 

Rutarbeten

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö, klippa gräset eller hjälpa andra med personlig omsorg.

Vissa arbeten är rutarbeten trots att de sällan utförs av de som bor i bostaden. Det gäller till exempel trädfällning, flyttjänster, it-tjänster samt reparation och underhåll av vitvaror.

Rutarbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som kunden bor i eller använder som fritidsbostad.

 

Kunden ska ha rätt till rutavdrag 

För att kunden ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
  • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
  • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kr per person och år.
  • Kunden ska vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige).
  • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
  • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.

För att din kund ska ha rätt till rutavdrag ska tjänsten utföras i eller i nära anslutning till hens bostad, till exempel i trädgården. Kunden behöver inte äga bostaden som tjänsten utförs i för att ha rätt till rutavdrag. Det räcker med att hen använder bostaden helt eller delvis som sitt hem. Om kunden hyr ut bostaden kan hen inte få rutavdrag för tjänster som utförs medan bostaden är uthyrd. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus räknas inte som kundens hem, exempelvis gemensam entré och trappuppgång.

Olika typer av bostäder räknas som kundens hem

Kundens hem kan till exempel vara en permanentbostad, ett fritidshus, en andelslägenhet eller en stuga som hen hyr för kortare eller längre tid. Bostaden ska finnas inom EU, Storbritannien, Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein. Reglerna för rutavdrag är desamma som om arbetet hade utförts i Sverige. Hotell, pensionat och vandrarhem räknas dock inte som kundens bostad, oavsett hur länge hen bor där.

Barns och förälders hem

Din kund kan få rutavdrag för tjänster som utförs i hens förälders hem om det är din kund som har betalat för tjänsten.

En förälder kan dock inte få rutavdrag för tjänster som utförs i sitt barns hem. Det gäller även om föräldern använder bostaden ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Det är bara kunden som kan ta reda på hur mycket rutavdrag hen har kvar att utnyttja. Det kan hen göra genom att logga in på e-tjänsten Rot och rut – mina avdrag eller i Skatteverkets app. Om kunden inte har e-legitimation kan hen få ett intyg hemskickat. Tänk på att kundens uppgifter bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Om kunden redan har utnyttjat hela eller delar av sitt rutavdrag, kan du ansöka om rutavdrag för någon annan i hushållet.

© Copyright 2022 Umea Cleaning Crew
090-13 02 02
kontakta oss
kontakta oss